Analys

Omsättning

GuldsmedsAktiebolaget GAB har minskat omsättningen senaste året med 0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 14128 företag i länet.

Rörelsemarginal

GuldsmedsAktiebolaget GAB har det senaste året en rörelsemarginal på 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den 14128 företag i länet.

Antal anställda

GuldsmedsAktiebolaget GAB har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den 14128 i länet.

Soliditet

GuldsmedsAktiebolaget GAB har under det senaste året en soliditet på 48.2%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 14128 i länet.

Värderating

GuldsmedsAktiebolaget GAB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.