Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 0 0 3 228 2 450
Rörelseresultat (tkr) -1 429 -728 423 -1 224
Årets resultat (tkr) 262 184 1 053 -362
Summa eget kapital (tkr) 10 307 10 045 9 989 9 072
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -12.6 -4.4 6.7 -8.2
Soliditet % 89.6 92.5 94.7 76.2
Omsättning/anställd (tkr) 0 0 1 614 1 225
Resultat/anställd (tkr) -715 -364 212 -612
Lön/anställd (tkr) 959 984 324 707