Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta värdepapper.