Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -40 -50 -86 -78
Årets resultat (tkr) 8 000 0 240 5 341
Summa eget kapital (tkr) 20 730 12 730 12 730 15 490
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 47.6 -1.3 -1 41.4
Soliditet % 99.7 63.1 63 80.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -