Företagets verksamhet

Bolaget skall idka såg- och kvarnrörelse samt annan därmed förenlig verksamhet.