Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 5 1 0
Rörelseresultat (tkr) 34 84 -73 6
Årets resultat (tkr) 27 78 -73 5
Summa eget kapital (tkr) 204 177 99 172
Rörelsemarginal % 3 400 1 680 -7 300 0
Avk. eget kapital % 14.2 57.2 -53.9 2.9
Soliditet % 93.6 94.7 63.1 88.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -