Företagsinformation 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 7 8 7 7
Nettoomsättning (tkr) 16 056 12 295 9 994 11 811
Rörelseresultat (tkr) 5 994 4 172 2 501 586
Årets resultat (tkr) 8 7 0 1 429
Summa eget kapital (tkr) 115 109 107 1 479
Rörelsemarginal % 37.3 33.9 25 5
Avk. eget kapital % 5 367.6 3 885 317.6 41.9
Soliditet % 3.2 4 5.3 34
Omsättning/anställd (tkr) 2 294 1 537 1 428 1 687
Resultat/anställd (tkr) 856 522 357 84
Lön/anställd (tkr) 688 610 586 707