Analys

Omsättning

Tidningshuset Storstadspress Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 31%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 23%. 108765 företag i länet.

Rörelsemarginal

Tidningshuset Storstadspress Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 37.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 23%.

Antal anställda

Tidningshuset Storstadspress Aktiebolag har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.23.

Soliditet

Tidningshuset Storstadspress Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 5.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 23%.

Värderating

Tidningshuset Storstadspress Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.