Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av hushållsprodukter med huvud- saklig inriktning på dagligvaruhandel, samt förvalta aktier, and- ra värdepapper och fastigheter, ävensom idka därmed förenlig verk- samhet.