Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 240 131 125
Rörelseresultat (tkr) 110 115 9 10
Årets resultat (tkr) 1 0 - -
Summa eget kapital (tkr) 935 934 934 934
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 10.8 11.3 0 0
Soliditet % 47.1 44.8 46.9 45.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -