Företagets verksamhet

Bolaget skall förvalta och äga fastigheter samt idka därmed fören- lig verksamhet.