Företagets verksamhet

Bolaget skall idka gruvdrift och därmed förenlig verksamhet såsom anrikning och malmförädling, dels bedriva skogs- och lantbruk samt rörelse för distribution av elektrisk energi.