Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 2 1 1
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 -1
Årets resultat (tkr) - - - -1
Summa eget kapital (tkr) 330 330 330 330
Rörelsemarginal % 0 0 0 -100
Avk. eget kapital % 0 0 0 -0.3
Soliditet % 4.4 4.4 4.4 4.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -