Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12
Antal anställda 3 548 3 573
Nettoomsättning (tkr) 7 862 000 7 263 000
Rörelseresultat (tkr) 592 000 387 000
Årets resultat (tkr) 487 000 278 000
Summa eget kapital (tkr) 3 525 000 2 800 000
Rörelsemarginal % 7.5 5.3
Avk. eget kapital % 15.4 0
Soliditet % 33.2 38.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 216 2 033
Resultat/anställd (tkr) 167 108
Lön/anställd (tkr) 638 565