Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 543 567 548 488
Nettoomsättning (tkr) 2 364 000 2 266 000 2 360 906 2 184 532
Rörelseresultat (tkr) 529 000 229 000 241 983 171 419
Årets resultat (tkr) 489 000 -1 886 000 -717 -12 324
Summa eget kapital (tkr) 6 392 752 5 931 516 7 813 335 92 896
Rörelsemarginal % 22.4 10.1 10.2 7.8
Avk. eget kapital % 7.9 -27.4 6.2 193.2
Soliditet % 59.1 71.1 77.6 12
Omsättning/anställd (tkr) 4 354 3 996 4 308 4 477
Resultat/anställd (tkr) 974 404 442 351
Lön/anställd (tkr) 803 720 590 625