Analys

Omsättning

Electrolux Professional AB (publ) har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. 230205 företag i länet.

Rörelsemarginal

Electrolux Professional AB (publ) har det senaste året en rörelsemarginal på 22.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%.

Antal anställda

Electrolux Professional AB (publ) har under det senaste året 567 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.08.

Soliditet

Electrolux Professional AB (publ) har under det senaste året en soliditet på 77.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 8%.

Värderating

Electrolux Professional AB (publ) har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.