Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.