Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 3 729 3 669 3 661 3 504
Rörelseresultat (tkr) 1 043 1 299 1 034 586
Årets resultat (tkr) -397 -300 0 -258
Summa eget kapital (tkr) 1 700 1 797 2 097 2 097
Rörelsemarginal % 28 35.4 28.2 16.7
Avk. eget kapital % 34.5 36 36.8 -4
Soliditet % 2 2.1 1.5 2.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -