Styrelse

Namn Befattning
Bengt Stefan Hellén-Halme (f. 1947) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Stig Lennart Aronsson (f. 1943) Styrelseledamot, Ordförande
Leif Peder Agerius (f. 1970) Styrelseledamot
Rolf Lennart Andersson (f. 1957) Styrelsesuppleant
Karl Roland Hellén-Halme (f. 1940) Styrelsesuppleant
Kjell Olof Nilsson (f. 1958) Revisor