Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 632 214 289 94
Rörelseresultat (tkr) 212 -239 -128 -320
Årets resultat (tkr) 212 -239 -130 -321
Summa eget kapital (tkr) 7 697 7 566 7 884 8 095
Rörelsemarginal % 33.5 -111.7 -44.3 -340.4
Avk. eget kapital % 2.8 -3.1 -1.6 -3.9
Soliditet % 99.7 99.5 99.4 99.5
Omsättning/anställd (tkr) 632 214 289 94
Resultat/anställd (tkr) 212 -239 -128 -320
Lön/anställd (tkr) 151 142 128 119