Analys

Omsättning

Malmö Werlds-Goodtemplars Byggnads Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. 83214 företag i länet.

Rörelsemarginal

Malmö Werlds-Goodtemplars Byggnads Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 33.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%.

Antal anställda

Malmö Werlds-Goodtemplars Byggnads Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.02.

Soliditet

Malmö Werlds-Goodtemplars Byggnads Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 99.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 2%.

Värderating

Malmö Werlds-Goodtemplars Byggnads Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.