Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att: - bevara Medevi Brunns unika miljö - förvalta bolagets fasta och lösa egendom - bedriva eller låta bedriva turistverksamhet, innehållande kultur, konferens och kursprogram - bedriva eller låta bedriva traditionell brunnssäsong - understödja aktiviteter inom tradionell hälsovård anpassad till moderna krav.