Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 2 6 4
Nettoomsättning (tkr) 2 922 2 372 2 432 3 330
Rörelseresultat (tkr) -1 702 -4 062 -4 244 1 820
Årets resultat (tkr) -2 136 -4 109 -6 233 -1 444
Summa eget kapital (tkr) 20 876 22 012 24 620 25 322
Rörelsemarginal % -58.2 -171.2 -174.5 54.7
Avk. eget kapital % -10 -17.6 -19.7 3.3
Soliditet % 36.3 38 40.9 41.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 461 1 186 405 833
Resultat/anställd (tkr) -851 -2 031 -707 455
Lön/anställd (tkr) 776 1 141 420 535