Företagets verksamhet

Bolaget skall äga, förvalta och uthyra fastigheten Vasagatan 9 i Göteborg jämte ingående fastighetstillbehör, inventarier och lösöre,tillhandahålla administrativa tjänster samt idka därmed jämförlig verksamhet.