Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 3 370 2 875 3 570 2 076
Rörelseresultat (tkr) -59 -54 631 107
Årets resultat (tkr) -801 -521 37 -302
Summa eget kapital (tkr) 10 660 11 461 11 982 11 945
Rörelsemarginal % -1.8 -1.9 17.7 5.2
Avk. eget kapital % -2.8 -2.8 1.4 -4
Soliditet % 29.2 30.9 31.4 33.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 370 2 875 3 570 2 076
Resultat/anställd (tkr) -59 -54 631 107
Lön/anställd (tkr) 266 465 918 641