Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva skogsbruk, förvaltning av fast och lös egendom (värdepapper) samt annan därmed förenlig verksamhet.