Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 1 218 221 856 1 337
Rörelseresultat (tkr) 664 -274 409 708
Årets resultat (tkr) 1 363 350 1 128 920
Summa eget kapital (tkr) 15 599 14 438 14 310 13 146
Rörelsemarginal % 54.5 -124 47.8 53
Avk. eget kapital % 7.7 0.9 8.5 8.4
Soliditet % 95.6 87.3 85.9 84.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 218 221 856 1 337
Resultat/anställd (tkr) 664 -274 409 708
Lön/anställd (tkr) 385 280 303 249