Koncern

KoncernInfo 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Antal anställda 51 53 49 45
Nettoomsättning (tkr) 702 517 637 030 623 325 569 288
Rörelseresultat (tkr) 472 506 423 141 402 226 253 199
Årets resultat (tkr) 911 669 462 218 226 253 145 246
Summa eget kapital (tkr) 4 061 453 3 195 804 2 892 086 1 329 437
Rörelsemarginal % 67.3 66.4 64.5 44.5
Avk. eget kapital % 9.1 7.6 10.8 11.2
Soliditet % 45.7 39.9 38.8 24.5
Omsättning/anställd (tkr) 13 775 12 019 12 721 12 651
Resultat/anställd (tkr) 9 265 7 984 8 209 5 627
Lön/anställd (tkr) 856 791 779 672