Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 49 66 58 43
Nettoomsättning (tkr) 444 593 284 821 322 786 275 520
Rörelseresultat (tkr) -76 497 282 204 176 114 194 691
Årets resultat (tkr) -98 518 277 290 116 707 344 622
Summa eget kapital (tkr) 674 870 1 330 606 1 466 238 1 508 202
Rörelsemarginal % -17.2 99.1 54.6 70.7
Avk. eget kapital % -10.2 21.1 8.2 24.5
Soliditet % 6.6 21.5 26.1 15.2
Omsättning/anställd (tkr) 9 073 4 315 5 565 6 407
Resultat/anställd (tkr) -1 561 4 276 3 036 4 528
Lön/anställd (tkr) 1 337 873 925 1 435