Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 480 579 -52 521 -199 301 378 540
Årets resultat (tkr) 480 580 -52 491 -200 201 574 516
Summa eget kapital (tkr) 3 650 167 3 169 587 2 415 188 1 932 080
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 14.1 -1.9 -9.2 20.1
Soliditet % 85.7 86 68.5 56
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -