Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 3 873 3 440 3 803 3 906
Rörelseresultat (tkr) -988 -1 637 -693 -3 913
Årets resultat (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 601 1 601 1 601 1 601
Rörelsemarginal % -25.5 -47.6 -18.2 -100.2
Avk. eget kapital % -65.4 -106.2 -47.3 -248.4
Soliditet % 30.7 25.9 19.7 23.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -