Företagets verksamhet

Bolaget har som ändamål att genom förärv av fastighet eller på annat sätt anskaffa och tillhandahålla lokaler till IOGT-NTO-rörelsens anslutna organisationer i Östersunds kommun , samt att bedriva annan med detta ändamål förenlig ekonomisk verksamhet.