Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 2 166 2 154 2 127 2 047
Rörelseresultat (tkr) 174 346 411 -483
Årets resultat (tkr) 41 213 279 -510
Summa eget kapital (tkr) 2 773 2 731 2 519 2 240
Rörelsemarginal % 8 16.1 19.3 -23.6
Avk. eget kapital % 1.5 8.1 11.7 -23.3
Soliditet % 28.7 28 26 22.2
Omsättning/anställd (tkr) 2 166 2 154 2 127 2 047
Resultat/anställd (tkr) 174 346 411 -483
Lön/anställd (tkr) 140 140 140 114