Koncern

KoncernInfo 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Antal anställda 489 507 496 499
Nettoomsättning (tkr) 1 536 247 1 536 323 1 562 299 1 600 458
Rörelseresultat (tkr) -109 044 78 140 88 292 121 081
Årets resultat (tkr) -110 954 58 444 63 218 79 770
Summa eget kapital (tkr) 106 918 303 216 345 302 342 183
Rörelsemarginal % -7.1 5.1 5.7 7.6
Avk. eget kapital % -54 18 18.2 22.7
Soliditet % 14.8 29.2 33.7 37.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 142 3 030 3 150 3 207
Resultat/anställd (tkr) -223 154 178 243
Lön/anställd (tkr) 782 770 751 718