Företagsinformation 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09
Antal anställda 375 337 351 407
Nettoomsättning (tkr) 1 169 152 1 137 441 1 202 170 1 305 454
Rörelseresultat (tkr) 76 908 72 863 136 770 125 940
Årets resultat (tkr) 81 117 84 475 106 952 100 313
Summa eget kapital (tkr) 258 175 227 058 242 583 235 631
Rörelsemarginal % 6.6 6.4 11.4 9.6
Avk. eget kapital % 24.9 21.3 44.7 54.1
Soliditet % 35.1 32 33.3 33.1
Omsättning/anställd (tkr) 3 118 3 375 3 425 3 208
Resultat/anställd (tkr) 205 216 390 309
Lön/anställd (tkr) 902 921 885 898