Företagets verksamhet

Bolaget skall driva och äga jordbruk ävensom idka därmed förenlig verksamhet.