Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 11 643 10 211 9 390 5 251
Rörelseresultat (tkr) 669 455 1 570 596
Årets resultat (tkr) 43 64 468 1
Summa eget kapital (tkr) 7 300 6 872 6 618 5 496
Rörelsemarginal % 5.7 4.5 16.7 11.4
Avk. eget kapital % 6 3.8 18.5 6.7
Soliditet % 45 42.1 38.9 32.3
Omsättning/anställd (tkr) 5 822 5 106 4 695 2 626
Resultat/anställd (tkr) 335 228 785 298
Lön/anställd (tkr) 536 453 406 395