Koncern

KoncernInfo 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Antal anställda 8 330 382 0
Nettoomsättning (tkr) 753 027 1 039 153 1 122 564 1 047 144
Rörelseresultat (tkr) 30 818 -192 609 -5 068 -172 436
Årets resultat (tkr) 24 263 -196 040 -10 327 -137 649
Summa eget kapital (tkr) 309 492 292 916 449 951 439 642
Rörelsemarginal % 4.1 -18.5 -0.5 -16.5
Avk. eget kapital % 8.1 -52.8 -2.3 -23.1
Soliditet % 33 33.8 43 41.2
Omsättning/anställd (tkr) 94 128 3 149 2 939 -
Resultat/anställd (tkr) 3 852 -584 -13 -
Lön/anställd (tkr) 2 327 748 629 -