Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 145 149 151 158
Nettoomsättning (tkr) 706 637 671 991 704 126 740 107
Rörelseresultat (tkr) 70 236 -177 662 187 550 -38 915
Årets resultat (tkr) 36 977 -144 748 183 099 1 445
Summa eget kapital (tkr) 193 204 156 037 498 179 315 194
Rörelsemarginal % 9.9 -26.4 26.6 -5.3
Avk. eget kapital % 41.5 -47.9 45 -15.6
Soliditet % 38.8 28.6 49.1 35.5
Omsättning/anställd (tkr) 4 873 4 510 4 663 4 684
Resultat/anställd (tkr) 484 -1 192 1 242 -246
Lön/anställd (tkr) 959 2 212 966 946