Styrelse

Namn Befattning
Bo Anders Mörck (f. 1963) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Johan Carl Ulf Hjertonsson (f. 1968) Styrelseledamot, Ordförande
Jonas Lennart Davidsson (f. 1962) Styrelsesuppleant
Staffan Olle Edvin Landén (f. 1963) Huvudansvarig revisor