Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 7 7 7 6
Nettoomsättning (tkr) 13 537 18 18 334 23 215
Rörelseresultat (tkr) -9 789 -10 -8 731 -5 754
Årets resultat (tkr) 14 791 5 8 191 7 905
Summa eget kapital (tkr) 334 779 319 315 659 307 261
Rörelsemarginal % -72.3 -55.6 -47.6 -24.8
Avk. eget kapital % 61.1 -0.1 -4.4 6.3
Soliditet % 3.3 3.4 3.7 4.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 934 3 2 619 3 869
Resultat/anställd (tkr) -1 398 -1 -1 247 -959
Lön/anställd (tkr) - - - -