Företagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva uthyrning och förvaltning av fast egendom jämte därmed förenlig verksamhet.