Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -2 -2 -2 -1
Årets resultat (tkr) -2 -2 -2 -1
Summa eget kapital (tkr) 143 145 147 149
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % -1.4 -1.4 -2 -0.7
Soliditet % 52.2 6.7 6.7 6.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -