Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva uthyrning av lokaler för butiks- och kontorsändamål samt för Frimurarelogernas verksamhet inklusive restaurangen och därmed förenlig verksamhet.