Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 2 2
Nettoomsättning (tkr) 1 955 1 911 2 687 2 670
Rörelseresultat (tkr) 259 231 469 90
Årets resultat (tkr) 5 0 199 -29
Summa eget kapital (tkr) 3 015 2 915 2 834 2 516
Rörelsemarginal % 13.2 12.1 17.5 3.4
Avk. eget kapital % 3.4 2.8 11.9 -1.1
Soliditet % 34.9 34.2 32.9 31.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 955 1 911 1 344 1 335
Resultat/anställd (tkr) 259 231 235 45
Lön/anställd (tkr) 194 330 272 359