Företagets verksamhet

Bolaget skall förvalta och underhålla hamnen i Ålabodarna inom Landskrona kommun och driva hamnrörelse.