Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 758 708 665 642
Rörelseresultat (tkr) 162 153 55 19
Årets resultat (tkr) 91 83 28 16
Summa eget kapital (tkr) 938 815 704 671
Rörelsemarginal % 21.4 21.6 8.3 3
Avk. eget kapital % 13.9 14.6 4.7 0.6
Soliditet % 60.6 54.4 47.1 44.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -