Företagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål att stödja järnvägars nyttjande, driva uthyrning, förvalta värdehandlingar samt idka därmed fören- lig verksamhet.