Företagsinformation 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) - - - -
Summa eget kapital (tkr) 240 240 240 240
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 0 0 0 0
Soliditet % 100 100 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -