Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom och värdepapper, investera i konst och antikviteter och därmed förenlig verksamhet.